डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत २८, २०८० लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका गढी कोटहरुको अध्ययन
चैत २८, २०८० वर्दिया थारु संग्रहालयको डिपिआर
चैत २१, २०८० रुरु क्षेत्र
चैत १९, २०८० वृहत्तर लुम्बिनी बौद्ध परिपथ अध्ययन २०७६/०७७
चैत १९, २०८० बुद्ध र लुम्बिनी
चैत १९, २०८० आर्थिक वर्ष 2080/081 को बजेट वक्तव्य
चैत १९, २०८० आर्थिक वर्ष 2080/081 को नीति तथा कार्यक्रम
चैत १९, २०८० सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
चैत १९, २०८० प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर
चैत १९, २०८० प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
चैत १९, २०८० प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
चैत १९, २०८० सुशासन नियमावली, २०७७