सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
माघ ३, २०७९ सूचना
पुस २४, २०७९ बाल हेल्पलाइन संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
मंसिर २८, २०७९ हलुका सवारी चालक दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079/08/28
कात्तिक १८, २०७९ प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
भदौ ३०, २०७९ सब-इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
भदौ ३०, २०७९ इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन
भदौ ३०, २०७९ सब-इन्जिनियर (सेवा करार) लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना २०७९-०५-३०
भदौ ३०, २०७९ लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना मिति २०७९-०५-३०
भदौ २२, २०७९ पदपूर्ती सम्बन्धी
जेठ २६, २०७९ क्याटेलग/ब्रोसर विधि मार्फत सवारी साधन खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना
जेठ १८, २०७९ सम्झौता भएका आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप गरिएको सूचना
जेठ ४, २०७९ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना