सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
जेठ २४, २०८१ घर भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना ।
माघ ३, २०७९ सूचना
पुस २४, २०७९ बाल हेल्पलाइन संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
मंसिर २८, २०७९ हलुका सवारी चालक दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079/08/28
कात्तिक १८, २०७९ प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
भदौ ३०, २०७९ सब-इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
भदौ ३०, २०७९ इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन
भदौ ३०, २०७९ सब-इन्जिनियर (सेवा करार) लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना २०७९-०५-३०
भदौ ३०, २०७९ लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना मिति २०७९-०५-३०
भदौ २२, २०७९ पदपूर्ती सम्बन्धी
जेठ २६, २०७९ क्याटेलग/ब्रोसर विधि मार्फत सवारी साधन खरिदको लागि आव्हान गरिएको सूचना
जेठ १८, २०७९ सम्झौता भएका आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप गरिएको सूचना