डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर २८, २०७९ हलुका सवारी चालक दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079/08/28
कात्तिक २७, २०७९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना संचालन कार्यविधी, २०७९
कात्तिक १८, २०७९ प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
भदौ ३०, २०७९ लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना मित २०७९-०५-३०
भदौ २९, २०७९ दरखास्त स्वीकृत गरी लिखित परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/०५/२९
भदौ २८, २०७९ प्रादेशिक सांस्कृतिक पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९
भदौ २८, २०७९ तिला जनयुद्ध संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९
भदौ २८, २०७९ चुन्वाङ्ग शान्ति संग्रहालय विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९
भदौ २२, २०७९ करार कर्मचारी आवश्यकता सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
भदौ २२, २०७९ करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
भदौ १९, २०७९ उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
भदौ १७, २०७९ अभिलेख संरक्षण ऐन, २०७६