डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख १८, २०८१ कार्यविभाजन हेरफेर २०८१ वैशाख ६ गते
बैशाख १८, २०८१ कार्यविभाजन हेरफेर २०८१ वैशाख १२ गते
बैशाख ७, २०८१ संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यालयहरुको विवरण लुम्बिनी प्रदेश
बैशाख ६, २०८१ गोरक्षपात्रदेवता सिद्धरत्ननाथ देवीपाटन महायात्रा
बैशाख ३, २०८१ सार्वजनिक खरिद (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, 2080
बैशाख ३, २०८१ मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना ३
बैशाख ३, २०८१ मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना
बैशाख ३, २०८१ मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना १
बैशाख ३, २०८१ पाल्पा दरबार संग्रहालयको दरबन्दी संरचना
बैशाख २, २०८१ बुद्ध दर्शन सरल अध्ययन- २०७६
चैत २८, २०८० Lumbini Visitor Guide Book (English & Chinese Language)
चैत २८, २०८० पाल्पा दरबार संग्रहालयको गुरुयोजना