डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ १६, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2078 को अनुसूची १ र २ मा हेरफेर
साउन १२, २०७९ संगठन संरचना
जेठ ११, २०७९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,2078
चैत २०, २०७८ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2078
चैत ६, २०७८ "पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८"
पुस १४, २०७८ ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा (सं तथा म. सं.) तथा संग्रहालय (स्थf. तथा सं.) कार्यविधि २०७८
पुस १, २०७८ संग्रहालय, पुरातात्त्विक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल (निर्माण तथा संरक्षण) कार्यविधि २०७८