मननीय मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम माननीय श्री भगवती अधिकारी
टेलिफोन नम्बर ९८४७०५०६६६