डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
चैत १९, २०८० होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६
चैत १९, २०८० सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
चैत १९, २०८० लोक संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गीत संगीत रेकर्डिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
चैत १९, २०८० प्रदेश नं. ५ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
चैत १९, २०८० प्रदेश नं. ५ संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७६
चैत १९, २०८० चलचित्र तथा वृत्तचित्र उत्पादनका लागि अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
चैत १८, २०८० लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाहरुको अभिलेखाङ्कन २०७६/०७७ को प्रतिवेदन
चैत १८, २०८० शालग्राम अध्ययन प्रतिवेदन २०७७/०७८
चैत १८, २०८० वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका आर्थिक वर्ष 2080/081
चैत १८, २०८० The Buddhist Philosophy
चैत १८, २०८० लुम्बिनी भिजिटर गाइड बुक
चैत १८, २०८० भाषा, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०